forsvaret-case-musklertilhjerne-hero

Udfordring

Forsvaret skulle lancere en række helt nye officersuddannelser, hvor optagelseskravene var ændret markant. Der var intet krav til militær erfaring – til gengæld skulle ansøgerne have en akademisk baggrund i form af en bachelorgrad. Udfordringen var blot, at målgruppen slet ikke kunne spejle sig i Forsvaret.

Indsigt

Bachelorer drømmer ikke om en militær karriere. De drømmer om at blive fremtidens ledere.

forsvaret-case-musklertilhjerne-posters

Annoncer og outdoor

Løsning

I vores rekrutteringskampagne lagde vi stor vægt på uddannelsernes akademiske niveau. Vi styrede helt uden om krig, krudt og kugler og iscenesatte i stedet Forsvarets store og nuancerede viden om ledelse. For at understrege budskabet yderligere, arbejdede vi med deres brandsystem, så Forsvarsakademiet (FAK) blev afsender af al kommunikation, der bl.a. kombinerede geo-fencing, social content, mails, biografreklamer og spots på Spotify.

Loading the player…
Loading the player…

TV og Bio
Kampagnesite

Kampagnesite
Loading the player…
Loading the player…

Lange spots til brug på website og YouTube
forsvaret-case-musklertilhjerne-social

Facebook og LinkedIn

Resultat

Forud for kampagnen havde Epinion spået, at Forsvaret maksimalt skulle forvente at tiltrække halvdelen af de ønskede 220 ansøgere. I stedet genererede kampagnen 293 kvalificerede ansøgninger. Og Forsvarets generelle image blev løftet markant: Før kampagnen mente 48 %, at Forsvaret var en relevant uddannelse. Efter kampagnen var tallet steget til 58 %. Før mente 36 % at Forsvaret var en akademisk institution, efter kampagnen steg tallet til hele 49 %.

Guld, AEA, Advertising Effectiveness Award 2015. Bronzw ECHO Awards 2015

Guld, AEA, Advertising Effectiveness Award 2015. Bronze ECHO Awards 2015
Få mere information om vores arbejde for Forsvaret.
Download casen