Samtykkeerklæring vedrørende MyResearch ApS brug af min e-mailadresse til brug for udsendelse af MyImage analysen.

Email consent: MyResearch ApS may use my email address for sending out the MyImage analysis.

1. Samtykket og dets omfang
Jeg giver hermed mit frivillige samtykke til, at Ogilvy/Geometry må videregive min e-mailadresse til MyResearch ApS samt at MyResearch ApS pr. e-mail må sende mig MyImage analysen.

1. Permission to use email
I give permission for Ogilvy/Geometry to share my email address with MyResearch ApS and allow MyResearch ApS to send me an email with the MyImage Analysis.

2. Formålet med behandlingen
Ogilvy/Geometry og MyResearch ApS udarbejder sammen en analyse (Imagerapport) og for at kunne sende analysen til dig, skal vi have dit samtykke.

2. Purpose of analysis
We need your consent in order for Ogilvy/Geometry and MyResearch ApS to organize an analysis (Imagerapport).

3. Tilbagetrækning af samtykke og konsekvenser heraf
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Kira Hill på kontakt@ogilvy.dk

3. Withdrawal of consent
You can withdraw your consent at any time by contacting Kira Hill på kontakt@ogilvy.dk

4. Sletning af oplysninger
Vi anvender kun e-mailadressen for at kunne sende dig analysen, og efter afsendelse sletter MyResearch ApS e-mailadressen.

4. Deleting information
We will only use your email address to send the analysis. After you have received the analysis, MyResearch ApS will delete your e-mail address.